Selecteer een pagina

Riolering aanleggen? Kennisbouw.nl

Een riool is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd wordt. Riolering is een buizensysteem dat in steden en dorpen ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en regenwater op een veilige en gezonde manier af te voeren.

Regenwater

Vaak wordt regenwater via het riool afgevoerd. Dit heeft een aantal nadelige effecten: het rioolwater raakt door het regenwater verdund, waardoor de aanvoer van regenwater bij een rioolzuiveringsinstallatie toeneemt. De hoeveelheid regenwater kan tijdelijk zelfs zo hoog zijn, dat het riool dit niet kan verwerken. Het wordt dan via een overstort op het oppervlaktewater geloosd, wat een verontreinigend effect heeft.

Je hebt twee verschillende soorten van riolering:

Gemengde stelsels.
  • Gescheiden stelsels.
  • Gemengde stelsels

Als er sprake is van een gemengd stelsel, worden zowel het afvalwater als het regenwater via hetzelfde systeem afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Gescheiden stelsels

Het afvalwater en het regenwater (vanaf daken en straten) worden in feite geheel door twee aparte stelsels afgevoerd.

Neemt u gerust contact met Kennisbouw.nl op voor de mogelijkheden.

Vraag uw offerte aan

WhatsApp chat